Historie

De historie van de Harmoniezaal

1856     Bouw van woning met gelagkamer 30/32.

1896     Het jaar dat de harmonie de zaal koopt voor 1.720 ouderwetse guldens. De zaal krijgt dan ook voor het eerst de naam Harmoniezaal.

1906     Afgebrand op Vastelaoveszondig en herbouwd in huidige staat.

2022      Het jaar van hernieuwde ingebruikname.

 

Veertien jaar lang stond De Harmoniezaal leeg.  Het gevolg laat zich raden, steeds meer verloedering en een negatieve beeldvorming alom.  In september 2019 schonk een weldoener, die anoniem wenst te blijven,  De Harmoniezaal plus 2 belendende woningen aan de Tegelse gemeenschap .  Het doel was om De Harmoniezaal weer de maatschappelijke functie terug te geven die het ooit had. De Harmoniezaal moest weer het kloppend hart van Tegelen worden. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar de schouders werden er door de vele vrijwilligers meteen ondergezet.

 

Stichting Cultureel Erfgoed Tegelen, kortweg SCET genoemd, wordt in oktober 2019 opgericht. Er volgt een langdurig overleg met Belastingdienst omtrent de status van SCET en in december 2020 volgt dan eindelijk de toekenning van de ANBI status door de Belastingdienst.  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Op 31 december 2020  worden door de diverse partijen de koopovereenkomsten getekend en vindt de eigendomsoverdracht incl. Café ’t Poshoes plaats van weldoener aan SCET.

De eerste maanden van 2021 worden de plannen uitgewerkt door architect en adviseurs en wordt een gedegen bouwvoorbereiding gemaakt.

Vanaf mei 2021 t/m januari 2022 vindt uitvoering van het gehele bouwproject plaats.

 

·        Februari 2022   Ingebruikname van vernieuwde Harmoniezaal.

·        April 2022          Aangrenzende woningen gereed en start verhuur.

 

De 3 jaartallen die op de gevel van De Harmoniezaal staan, zijn 1856, 1896 en 2022.